siklos-1982689_1920.jpg

WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

grunty zabudowane, grunty niezabudowane

 

Co jest potrzebne do wyceny?

Poniżej lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego (w zależności od celu, dla którego będzie wykonany)

Nieruchomość niezabudowana:

 • Numer księgi wieczystej

 • Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium zagospodarowania przestrzennego,

 • Akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna

 • Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli wydane)

 • Decyzja pozwolenie na budowę (jeśli wydana).

Nieruchomość zabudowana:

 • Numer księgi wieczystej

 • Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów 

 • Dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu, inwentaryzacja obiektu

 • Akt notarialny nabycia nieruchomości,

Dla budynków w trakcie budowy: 

 • pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany, dziennik budowy (do wglądu)

Dla budynków odebranych: 

 • decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru, decyzja o przyjęciu budynku do użytkowania lub zgłoszenie ​

Nieruchomość w trakcie zabudowy:

 • Numer księgi wieczystej

 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

 • Dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu

 • Akt notarialny nabycia nieruchomości.