WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

magazyny, obiekty biurowe i handlowe, stacje paliw, lokale użytkowe

 

Co jest potrzebne do wyceny?

Poniżej lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego (w zależności od celu, dla którego będzie wykonany)

 • Numer księgi wieczystej

 • Akt własności (niekoniecznie)

 • Wypis z rejestru gruntów 

 • Mapa ewidencyjna nieruchomości

 • Projekt architektoniczno-budowlany ( opis techniczny budynku z zestawieniem powierzchni: powierzchnia użytkowa, kubatura itd.)

 • Pozwolenie na budowę inwestycja w trakcie realizacji) lub pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania

 • Umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony (powyżej 6 miesięcy)

 • Zestawienie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości ponoszone przez właściciela

 • Podatek od nieruchomości

 • Opłata za użytkowanie wieczyste

 • Ubezpieczenie nieruchomości