Jako osoba związana z branżą nieruchomości, bazując na swoim doświadczeniu, mogę zaoferować pomoc związaną z wyceną nieruchomości, jak również z doradztwem na rynku nieruchomości.

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7517. Należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Dbam o to, aby sporządzane przeze mnie opracowania spełniały wymogi formalne i merytoryczne, wynikające z przepisów prawa.

 
IMG_6154_edited.jpg

Podstawowym obszarem moich działań jest powiat zambrowski oraz okolice, jednakże w indywidualnych przypadkach realizuję także zlecenia na terenie całej Polski. Swoje usługi kieruję zarówno do osób fizycznych, a także do klientów instytucjonalnych. 

Opracowywane operaty szacunkowe standardowo sporządzane są w języku polskim. Na życzenie Klienta mogą być przetłumaczone na dowolny język.

Niezależnie od tego czy jesteś klientem indywidualnym lub instytucjonalnym, potrzebujesz operatu szacunkowego, pomocy w sprzedaży, doradztwa w zakresie nieruchomości - cieszę się z każdej okazji do współpracy, ponieważ jest ona wyrazem zaufania.

Zapraszam do współpracy

CELE WYCENY 

Poniżej przykłady wykonywania przeze mnie operatów szacunkowych, dla następujących celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności bankowych

 • kupna – sprzedaży, negocjacyjnych i ofertowych

 • sprawozdań finansowych

 • sądowych

 • komorniczych

 • skarbowo – podatkowych


Analiza rynku nieruchomości:

 • mieszkaniowych

 • komercyjnych (biurowych, magazynowych, handlowych)

 • zabytkowych


Analiza stanu nieruchomości:

 • prawnego

 • technicznego

 • zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planach miejscowych

Apartment Views
 
Widok z lotu ptaka domów

WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

grunty zabudowane, grunty niezabudowane

blocks-2903681_1920.jpg

WYCENA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

lokal mieszkalny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lokal użytkowy

Szlak w lesie

WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I LEŚNYCH

ze względu na nietypowy rodzaj i zakres wyceny, co do wymaganych dokumentów proszę o bezpośredni kontakt

skyscraper-4355187_1920.jpg

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

magazyny, obiektów biurowych i handlowych, stacje paliw, lokale użytkowe

 

KWALIFIKACJE

Świadectwo Nr 7517 nadania uprawnień zawodowych w zakresie „szacowania nieruchomości”

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. "Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych"

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pt. "Wycena nieruchomości i upraw rolnych"

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia pt. "Wycena na potrzeb zabezpieczenia wierzytelności"

 

KONTAKT

18-300 Zambrów, Polska

+48 793 151 292

 • facebook
 • linkedin